CZ EN DE PL FR

Netopýři na Boudě 2008

Netopýrů neubylo, obavy provozovatelů tvrze Bouda se nepotvrdily

V sobotu dne 23. února – tak jako tomu bývá každý rok – proběhlo sčítání netopýrů v podzemních chodbách, sálech a bojových objektech dělostřelecké tvrze Bouda, která je kulturní památkou ČR.
I letos provozovatelé muzea spolu s ochranáři z České společnosti pro ochranu netopýrů s napětím očekávali výsledek sčítání. Pokud byl průběh loňské zimy podivný, letošní zima si s ním rozhodně nezadala. Při pravidelných kontrolách se zcela prokazatelně ukazoval úbytek netopýrů v přední části podzemí, zejména mezi sály hlavního muničního skladu a podzemními válečnými kasárnami. Tato zjištění vedla k obavě, že početní stav jedinců zimujících v prvorepublikové pevnosti bude výrazně nižší, než v letech minulých. Avšak také tentokrát se obavy ukázaly jako liché. Řízená návštěvnost, zajišťovaná Společností přátel čs. opevnění, o. p. s., těmto chráněným živočichům vyhovuje a ani zimní pracovní a kontrolní akce provozovatele se neprojevují úbytkem netopýrů.
Od doby, kdy je tvrz provozována jako muzeum a je v zimním období od listopadu do dubna s výjimkou několika málo dnů uzavřena, počet zimujících netopýrů výrazně vzrůstá a drží se již několik let na dosažené úrovni.
Stav kolonie ukazují čísla v přehledu podle let. Letošní součet je rekordní, za celou dobu sledování zdejší populace nebyl nikdy vyšší – 408 kusů.
Sčítání netopýrů v dělostřelecké tvrzi Bouda provedla skupina ochranářů pod vedením pana Buřiče, která údaje o druhovém zastoupení a počtech laskavě poskytla. Druhové zastoupení netopýrů zimujících ve tvrzi Bouda je v posledních letech následující:

Druhové zastoupení netopýrů zimujících ve tvrzi Bouda je v posledních letech následující:

Druh 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Netopýr černý 135 ks 169 ks 236 ks 214 ks 218 ks 252 ks
Netopýr severní 57 ks 69 ks 49 ks 55 ks 43 ks 51 ks
Netopýr velký 34 ks 49 ks 55 ks 57 ks 55 ks 63 ks
Netopýr vodní 2 ks 20 ks 20 ks 24 ks 23 ks 20 ks
Netopýr ušatý 3 ks 7 ks 16 ks 15 ks 17 ks 18 ks
Netopýr vousatý 2 ks 1 ks 2 ks 1 ks 3 ks 4 ks
Netopýr večerní 1 ks
-
celkem 233 ks 316 ks 378 ks 366 ks 359 ks 408 ks


Skutečný počet na Boudě zimujících netopýrů je vyšší, neboť někdy svými těly zcela vyplní menší dutiny a tak je možné počítat jen jejich první vrstvu a navíc jsou ve tvrzi místa, kam se dostane netopýr, ne však oči ochranářů. Toto sčítání bylo mimořádné ještě z dalšího důvodu. Během pátku, soboty, neděle a pondělí se uskutečnilo několik vstupů pro zájemce o návštěvu tvrze. A tak se s činností členů České společnosti pro ochranu netopýrů a s informacemi o ochraně netopýrů na Boudě, které podávali průvodci ze Společnosti přátel čs. opevnění o. p. s., mohlo seznámit více než šest desítek návštěvníků. Někteří z nich dostali informace také přímo od přítomných odborníků. Zájem vidět z bezpečné vzdálenosti tyto vzácné živočichy byl opravdu velký.

Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.

:: Zpět ::
Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox| XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: HADAPrint; PHP by tam!ko