CZ EN DE PL FR

K-S 12b Utržený


DĚLOSTŘELECKÁ POZOROVATELNA K - S 12b „UTRŽENÝ“

Dělostřelecká pozorovatelna K – S 12b „Utržený“ se nachází poblíž kóty 718,2 Veselka 2,5 km severovýchodně od města Králíky.


Svojí konstrukcí a určením představuje ojedinělý pevnostní objekt. Takticky tvoří součást dělostřelecké tvrze Hůrka, se kterou však není spojena podzemní galerií. Vzájemné spojení tvrze a pozorovatelny měla zabezpečit pevnostní telefonní síť (v září 1938 dokončovaná) a později rovněž radiostanice.

Pozorovatelna je objektem třípatrovým vybudovaným ve III. stupni odolnosti, jenž projektanti prakticky celý zapustili pod úroveň terénu. Stojí za linií těžkého i lehkého opevnění, na dobře chráněném místě dalekého rozhledu a do aktivní bojové činnosti se neměla zapojovat. Dolní patro obsahovalo místnosti pro strojovnu s filtrovnou, sklad pohonných hmot, radiostanici a stanici zemního telegrafu, ubikaci čtyř mužů a schodiště do středního patra, u jehož paty se nachází zhlaví vrtané studny. Střední patro, do nějž se vstupovalo po můstku přes ochranný příkop pravoúhle lomeným vstupem, ukrývalo místnost telefonisty, stanoviště velitele, vstup do dělostřeleckého pozorovacího zvonu určeného pro výkonnou optiku, kancelář dvou poddůstojníků, WC, umývárnu s místem pro vařič a vstupem do horního patra, ubikaci dvou poddůstojníků, sklad munice a ručních granátů. Horní patro, plochou nejmenší, zabíral sklad munice s prostorem pro nádrže na vodu, kde ústil průlez ze středního patra srubu, sklad proviantu a vstup do pancéřového pěchotního zvonu.

Objekt se betonoval ve dnech 16. až 21. srpna 1937, na jeho stavbu se spotřebovalo 1 405 m3 betonu. Osádku pozorovatelny mělo tvořit 18 vojáků. K bezprostřední obraně objektu sloužil lehký kulomet vz. 26 ve střílně u vstupu. Stejnou zbraní byl vyzbrojen pancéřový pěchotní zvon umístěný na nejvyšším místě srubu, odkud mohl střelec s lehkým kulometem zajistit jeho kruhovou obranu. Níže ve střeše umístěný pancéřový zvon sloužil výhradně k dělostřeleckému pozorování. Jedná se o jediný pancéřový zvon, který se dochoval v úseku ŽSV III, navíc tu  jde o jeden z pouhých dvou dochovaných pozorovacích dělostřeleckých zvonů u nás. Těch se na našem opevnění podařilo do září roku 1938 osadit jen 21 exemplářů. Dochovaný zvon představoval důležitou pozorovací základnu pro všechny tři dělostřelecké tvrze na Králicku – Hůrku, Boudu, Adam, jakož i pro plánovaný, ale nepostavený samostatný dělostřelecký srub u Kolštejna (dnes Branná), kterým byla nahrazena dělostřelecká tvrz Kronfelzov. Rozhled z tohoto místa je při dobré viditelnosti skutečným zážitkem.

Objekt je v majetku města Králíky a je v péči Společnosti přátel čs. opevnění, o .p. s.
Od léta 2020 počaly na objektu práce na základní údržbě a čištění okolí objektu na pozemku města.
O letních prázdninách 2021 bude nepravidelně zpřístupňován v předem vyhlášených termínech.

 

Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox| XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: HADAPrint; PHP by tam!ko