CZ EN DE PL FR

Kontakty

MUZEUM OPEVNĚNÍ – DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ HŮRKA

Poštovní adresa:
Dělostřelecká tvrz HŮRKA, č.p. 1938, 561 69 KRÁLÍKY

Telefon:
792 776 140
e-mail:
hurka@boudamuseum.com

Veškeré dotazy týkající se provozu muzea směřujte prosím na telefon 792 776 140 nebo na e-mailovou adresu hurka@boudamuseum.com

Sídlo a adresa společnosti:
SPOLEČNOST PŘÁTEL ČS. OPEVNĚNÍ, o.p.s., Luční 199, 666 03 HRADČANY

Číslo a datum registrace: společnost je vedena v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Brně, oddíl O, vložka 255; zapsána 20. dubna 2005

ředitel společnosti Libor TISOVSKÝ
e-mail: reditel.ops@boudamuseum.com
telefon: 606 669 888

předseda správní rady Ing. Ondřej TOMAN
telefon: 724 025 353
 
správa E-obchodu Ing. Ondřej TOMAN
e-mail: obchod@boudamuseum.com
telefon: 724 025 353


správa tvrze Hůrka Hynek MAREK
e-mail: hurka@boudamuseum.com
telefon: 792 776 140

 
IČ: 269 63 337; DIČ: CZ26963337 NAŠE SPOLEČNOST NENÍ PLÁTCEM DPH!
 
Účet: 198123208/0300
Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox| XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: HADAPrint; PHP by tam!ko