CZ EN DE PL FR

Typy prohlídek


Dle ročního období a provozních možností se organizuje celkem sedm typů prohlídek.

Standardním typem prohlídky je Základní prohlídka (je řazena do všech vstupů – každý den provozu muzea), jen výjimečně jsou zajišťovány další typy prohlídek (Miniprohlídka, Prodloužená prohlídka, Speciální prohlídka, Železniční prohlídka, Velký okruh, Nadstandardní okruh).  

Pro osoby se slabší fyzickou kondicí, nebo zdravotním omezením a také děti do 10 let nejsou vhodné tyto typy prohlídek: Speciální prohlídka, Velký okruh, Nadstandardní okruh.

Miniprohlídka: Vstup srubem K – S 12a « svážnicí « hlavní galerií « filtrovnou « kolem strojovny « překladištěm u skladu M1 s prohlídkou expozic « zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje cca 400 metrů podzemím, 76 chodů, časová náročnost cca 50 minut.

Základní prohlídka: : Vstup srubem K – S 12a « svážnicí « hlavní galerií « filtrovnou « kolem strojovny « překladištěm u skladu M1 s prohlídkou expozic « kolem kabelových komor « výhybnou « kolem kasárenských sálů č. 5, 4, 3, 2, 1 « prohlídka výstavy S padákem nad hlavou a dalších expozic v kasárnách « zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje cca 1 100 metrů podzemím, 76 schodů, časová náročnost cca 90 minut.

Speciální prohlídka: Vstup srubem K – S 12a « svážnicí « hlavní galerií « filtrovnou « kolem strojovny « překladištěm u skladu M1 s prohlídkou expozic « kolem kabelových komor « výhybnou « kolem kasárenských sálů č. 5, 4, 3, 2, 1 « hlavní galerií odbočit do skladu M2 srubu K – S 11 « nahlédnutí do schodištní a výtahové šachty srubu K – S 11 « ukázka zkoušky výbušného plynu ve strojovně výtahu « zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje cca 1 600 metrů podzemím, 76 schodů, časová náročnost cca 120 minut.

Speciální prohlídka s dělostřeleckým srubem: Vstup srubem K – S 12a « svážnicí « hlavní galerií « filtrovnou « kolem strojovny « překladištěm u skladu M1 s prohlídkou expozic « kolem kabelových komor « výhybnou « kolem kasárenských sálů č. 5, 4, 3, 2, 1 « hlavní galerií odbočit do skladu M2 srubu K – S 11 « ukázka zkoušky výbušného plynu ve strojovně výtahu « výstup do interiéru srubu K – S 11 a jeho prohlídka « sestup zpět do skladu M2 srubu K – S 11 « zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje cca 1 850 metrů podzemím a 654 schodů (polovina vzhůru, polovina dolů), časová náročnost cca 150 minut.

Železniční prohlídka: Vstup srubem K – S 12a « svážnicí « hlavní galerií « kolem filtrovny a strojovny « v překladišti u skladu M1 ukázka manipulace s materiálem na úzkorozchodné dráze « kolem kabelových komor « výhybnou « kolem kasárenských sálů 5, 4, 3, 2, 1 « hlavní galerií odbočit do skladu M2 srubu K – S 11 « nahlédnutí do schodištní a výtahové šachty srubu K – S 11 « zpět na křižovatku « hlavní chodbou do skladu M2 srubu K – S 12 « nahlédnutí do výtahové šachty srubu K – S 12 « zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje 1 800 metrů podzemím, 76 schodů, časová náročnost cca 120 minut.

Velký okruh: Vstup srubem K – S 12a « svážnicí « hlavní galerií « filtrovnou « kolem strojovny « překladištěm u skladu M1 s prohlídkou expozic « kolem kabelových komor « výhybnou « kolem kasárenských sálů 5, 4, 3, 2, 1 « hlavní galerií odbočit do skladu M2 srubu K – S 12 « nahlédnutí do výtahové šachty srubu K – S 12 « zpět na překladiště pěchotní munice « pěchotní galerií pod srub K – S 10 « výstup schodištěm na srub K – S 10 « prohlídka interiéru srubu K – S 10 « výstup nouzovým východem na povrch tvrze « prohlídka exteriéru srubu K – S 12 « orientace v prostoru a na povrchu tvrze « prohlídka exteriéru srubu K – S 11 a střel Röchling « vstup do interiéru K – S 11 a jeho prohlídka « sestup do skladu M2 srubu K – S 11 « ukázka zkoušky výbušného plynu ve strojovně výtahu « zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje cca 1 940 (1 850) metrů podzemím, 500 (350) metrů po povrchu tvrze a více než 550 (600) schodů (cca polovina vzhůru, polovina dolů) časová náročnost cca 240 minut. Alternativa: prohlídka srubu K – S 10 nahrazena prohlídkou srubu K – S 13, údaje v závorce.

Nadstandardní okruh: Vstup srubem K – S 12a « svážnicí « nahlédnutí do odvodňovací štoly « hlavní galerií « filtrovnou « strojovnou « překladištěm u skladu M1 s prohlídkou expozic« kolem kabelových komor « výhybnou « kasárenskými sály 5, 4, 3, 2, 1 « hlavní galerií odbočit do skladu M2 srubu K – S 12 « výstup do srubu K – S 12 a prohlídka jeho interiéru « zpět na překladiště pěchotní munice « pěchotní galerií pod srub K – S 10 « výstup schodištěm na srub K – S 10 a prohlídka jeho interiéru « výstup nouzovým východem na povrch tvrze « přesun ke srubu K – S 13 a vstup do jeho interiéru nouzovým východem « prohlídka interiéru srubu K – S 13 « výstup zpět na povrch tvrze « prohlídka exteriéru srubu K – S 13 « přesun na prohlídku exteriéru srubu S 12 « orientace v prostoru a na povrchu tvrze « prohlídka exteriéru srubu K – S 11 a střel Röchling « vstup do interiéru srubu K – S 11 a jeho prohlídka « sestup do skladu M2 srubu K – S 11 « ukázka zkoušky výbušného plynu ve strojovně výtahu « zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje cca 2 000 metrů podzemím, 680 metrů po povrchu tvrze a více než 1 100 schodů (cca polovina vzhůru, polovina dolů) časová náročnost cca 360 minut.

Termíny pro: Prodlouženou prohlídku, Speciální prohlídku, Speciální prohlídku s dělostřeleckým srubem, Železniční prohlídku, Velký okruh, Nadstandardní okruh, vyhlašuje provozovatel muzea prostřednictvím internetových stránek (http://hurka.boudamuseum.com/, www.kpo1938.com) a také v tištěné podobě v pokladně muzea a na bráně vstupního areálu muzea. Případně je možné tento typ prohlídky individuálně objednat.

* Provozovatel nebo pověřená osoba určí průvodci, jakou prohlídku má s výpravou absolvovat.

* Pouze v nutných případech (např. časová tíseň či slabší fyzická kondice návštěvníků) dostane průvodce pokyn ke změně trasy. Návštěvníci musí být předem o změně informováni a v případě, že jde o pravidelný vstup, musí jim být poskytnuta sleva na vstupném.

* Nejnižší počet návštěvníků pro pravidelný čas vstupu není omezen.

* Pět a více návštěvníků absolvuje prohlídku vždy v doprovodu průvodce. Menší počet návštěvníků, než 5 dospělých osob může být vpuštěn do podzemí tvrze bez průvodce – ve zvláštním režimu prohlídky (platí pouze pro Základní prohlídku).

* Maximální počet návštěvníků v jedné výpravě je stanoven na 60 osob (platí pro Základní prohlídku, Miniprohlídku, Prodlouženou prohlídku a Železniční prohlídku), resp. 30 osob (platí pro Speciální prohlídku, Velký okruh, Nadstandardní okruh).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! V interiéru tvrze je chladno a vlhko, na některých místech mokro, teploty se pohybují v rozmezí od 6°C do cca 12°C. Přizpůsobte prosím této skutečnosti svůj oděv a obuv. Na delší prohlídkové trasy je teplé oblečení a pevná, uzavřená turistická obuv podmínkou. Doporučujeme přibalit drobné občerstvení a nápoj, užitečná bude i vlastní svítilna. Základní občerstvení můžete zakoupit v pokladně muzea.
Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox| XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: HADAPrint; PHP by tam!ko