CZ EN DE PL FR

Typy prohlídek


Dle ročního období a provozních možností se organizuje celkem sedm typů prohlídek. Standardním typem prohlídky je Základní prohlídka (je řazena do všech vstupů – každý den provozu muzea), jen výjimečně jsou zajišťovány další typy prohlídek (Prodloužená prohlídka, Miniprohlídka, Železniční prohlídka, Velký okruh, Nadstandardní okruh, Speciální prohlídka).

Pro osoby se slabší fyzickou kondicí, nebo zdravotním omezením a také děti do 10 let nejsou vhodné tyto typy prohlídek: Prodloužená prohlídka, Velký okruh, Nadstandardní okruh, Speciální prohlídka.

Základní prohlídka: S 12a « svážnice « hlavní galerií « filtrovna « kolem strojovny « M1 « kolem kabelových komor « výhybna « kolem kasárenských sálů 5, 4, 3, 2, 1 « hlavní galerií odbočit do M2 S 11 « nahlédnutí do schodištní a výtahové šachty S 11 « ukázka zkoušky výbušného plynu ve strojovně výtahu « zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje cca 1 600 metrů podzemím, 76 schodů, časová náročnost cca 75 minut.

Prodloužená prohlídka:
S 12a « svážnice « hlavní galerií « filtrovna « kolem strojovny « M1 « kolem kabelových komor « výhybna « kolem kasárenských sálů 5, 4, 3, 2, 1 « hlavní galerií odbočit do M2 S 11 « ukázka zkoušky výbušného plynu ve strojovně výtahu « výstup do interiéru S 11 a jeho prohlídka « sestup do M2 S 11 « zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje cca 1 850 metrů podzemím a 654 schodů (polovina vzhůru, polovina dolů), časová náročnost cca 110 minut.

Miniprohlídka: S 12a « svážnice « hlavní galerií « filtrovna « kolem strojovny « M1 « zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje cca 400 metrů podzemím, 76 chodů, časová náročnost cca 35 minut.

Železniční prohlídka: S 12a « svážnice « hlavní galerií « kolem filtrovny a strojovny « M1 – ukázka manipulace s materiálem na úzkorozchodné dráze « kolem kabelových komor « výhybna « kolem kasárenských sálů 5, 4, 3, 2, 1 « hlavní galerií odbočit do M2 S 11 « nahlédnutí do schodištní a výtahové šachty S 11 « zpět na křižovatku « hlavní chodbou do M2 S 12 « nahlédnutí do výtahové šachty S 12 « zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje 1 800 metrů podzemím, 76 schodů, časová náročnost cca 120 minut.

Velký okruh: S 12a « svážnice « hlavní galerií « filtrovna « kolem strojovny « M1 « kolem kabelových komor « výhybna « kolem kasárenských sálů 5, 4, 3, 2, 1 « hlavní galerií odbočit do M2 S 12 « nahlédnutí do výtahové šachty S 12 « zpět na překladiště pěchotní munice « pěchotní galerií pod S 13 « výstup schodištěm na S 13 « prohlídka interiéru S 13 « výstup nouzovým východem na povrch tvrze (alternativně totéž pro S 10) « prohlídka exteriéru srubu S 12 « orientace v prostoru a na povrchu tvrze « prohlídka exteriéru S 11 a střel Röchling « vstup do interiéru S 11 a jeho prohlídka « sestup do M2 S 11 « ukázka zkoušky výbušného plynu ve strojovně výtahu « zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje cca 1 850 (1 940) metrů podzemím, 350 (500) metrů po povrchu tvrze a více než 600 (550) schodů (cca polovina vzhůru, polovina dolů) časová náročnost cca 240 minut.

Nadstandardní okruh: S 12a « svážnice « nahlédnutí do odvodňovací štoly « hlavní galerií « filtrovna « strojovna « M1 « kolem kabelových komor « výhybna « kasárenské sály 5, 4, 3, 2, 1 « hlavní galerií odbočit do M2 S 12 « výstup do S 12 « prohlídka interiéru S 12 « zpět na překladiště pěchotní munice « pěchotní galerií pod S 10 « výstup schodištěm na S 10 « prohlídka interiéru S 10 « výstup nouzovým východem na povrch tvrze « přesun k S 13 « vstup do S 13 nouzovým východem « prohlídka interiéru S 13 « výstup na povrch « prohlídka exteriéru S 13 « prohlídka exteriéru srubu S 12 « orientace v prostoru a na povrchu tvrze « prohlídka exteriéru S 11 a střel Röchling « vstup do interiéru S 11 a jeho prohlídka « sestup do M2 S 11 « ukázka zkoušky výbušného plynu ve strojovně výtahu « zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje cca 2 000 metrů podzemím, 680 metrů po povrchu tvrze a více než 1 100 schodů (cca polovina vzhůru, polovina dolů) časová náročnost cca 330 minut.

Speciální prohlídka: V rozsahu základní prohlídky + možnost přidání prohlídky kteréhokoliv objektu tvrze a to v počtu 1 – 4. Nevystupuje se na povrch tvrze, je nutno vždy vystoupit na srub a sestoupit zpět do podzemí schodištní šachtou konkrétního objektu.

S 12a « svážnice « hlavní galerií « filtrovna « kolem strojovny « M1 « kolem kabelových komor « výhybna « kolem kasárenských sálů 5, 4, 3, 2, 1 « hlavní galerií odbočit do M2 S 11 « nahlédnutí do schodištní a výtahové šachty S 11 « ukázka zkoušky výbušného plynu ve strojovně výtahu « zpět na hlavní galerii « další postup dle výběru objektu (ů). Délka trasy a časová náročnost – individuální.

* Provozovatel nebo pověřená osoba určí průvodci, jakou prohlídku má s výpravou absolvovat.

* Termíny pro: Prodlouženou prohlídku, Miniprohlídku, Železniční prohlídku, Velký okruh, Nadstandardní okruh, Speciální prohlídku vyhlašuje provozovatel prostřednictvím internetových stránek (http://hurka.boudamuseum.com/, www.kpo1938.com) a také v tištěné podobě v pokladně a na bráně muzea. Případně je možné tento typ prohlídky individuálně objednat.

* Pouze v nutných případech (např. časová tíseň či slabší fyzická kondice návštěvníků) dostane průvodce pokyn ke změně trasy. Návštěvníci musí být předem o změně informováni a v případě, že jde o pravidelný vstup, musí jim být poskytnuta sleva na vstupném.

* Nejnižší počet návštěvníků pro pravidelný čas vstupu není omezen.

* Pět a více návštěvníků absolvuje prohlídku vždy v doprovodu průvodce. Menší počet návštěvníků, než 5 dospělých osob může být vpuštěn do podzemí tvrze bez průvodce – ve zvláštním režimu prohlídky (platí pouze pro Základní prohlídku).

* Maximální počet návštěvníků v jedné výpravě je stanoven na 60 osob (platí pro Základní prohlídku, Miniprohlídku a Železniční prohlídku), resp. 30 osob

(platí pro Prodlouženou prohlídku, Velký okruh, Nadstandardní okruh a Speciální prohlídku).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! V interiéru tvrze je chladno a vlhko, na některých místech mokro, teploty se pohybují v rozmezí od 6°C do cca 12°C. Přizpůsobte prosím této skutečnosti svůj oděv a obuv. Na delší prohlídkové trasy je teplé oblečení a pevná, uzavřená turistická obuv podmínkou. Doporučujeme přibalit drobné občerstvení a nápoj, užitečná bude i vlastní svítilna. Základní občerstvení můžete zakoupit v pokladně muzea.
Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox| XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: HADAPrint; PHP by tam!ko