CZ EN DE PL FR

Typy prohlídek


Dle ročního období a provozních možností se organizuje celkem sedm typů prohlídek.

Standardním typem prohlídky je Základní prohlídka (je řazena do všech vstupů – každý den provozu muzea), jen výjimečně jsou zajišťovány další typy prohlídek (Prodloužená prohlídka, Speciální prohlídka, Železniční prohlídka, Velký okruh, Nadstandardní okruh).  

Pro osoby se slabší fyzickou kondicí, nebo zdravotním omezením a také děti do 10 let nejsou vhodné tyto typy prohlídek: Speciální prohlídka, Velký okruh, Nadstandardní okruh.

Základní prohlídka: Vstup srubem K – S 12a « svážnicí « hlavní galerií « filtrovnou « kolem strojovny « překladištěm u skladu M1 s prohlídkou expozic « zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje cca 400 metrů podzemím, 76 chodů, časová náročnost cca 50 minut.

Prodloužená prohlídka: Vstup srubem K – S 12a « svážnicí « hlavní galerií « filtrovnou « kolem strojovny « překladištěm u skladu M1 s prohlídkou expozic « kolem kabelových komor « výhybnou « kolem kasárenských sálů č. 5, 4, 3, 2, 1 « prohlídka výstavy S padákem nad hlavou a dalších expozic v kasárnách « zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje cca 1 100 metrů podzemím, 76 schodů, časová náročnost cca 90 minut.

Speciální prohlídka: Vstup srubem K – S 12a « svážnicí « hlavní galerií « filtrovnou « kolem strojovny « překladištěm u skladu M1 s prohlídkou expozic « kolem kabelových komor « výhybnou « kolem kasárenských sálů č. 5, 4, 3, 2, 1 « hlavní galerií odbočit do skladu M2 srubu K – S 11 « nahlédnutí do schodištní a výtahové šachty srubu K – S 11 « ukázka zkoušky výbušného plynu ve strojovně výtahu « zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje cca 1 600 metrů podzemím, 76 schodů, časová náročnost cca 120 minut.

Speciální prohlídka s dělostřeleckým srubem: Vstup srubem K – S 12a « svážnicí « hlavní galerií « filtrovnou « kolem strojovny « překladištěm u skladu M1 s prohlídkou expozic « kolem kabelových komor « výhybnou « kolem kasárenských sálů č. 5, 4, 3, 2, 1 « hlavní galerií odbočit do skladu M2 srubu K – S 11 « ukázka zkoušky výbušného plynu ve strojovně výtahu « výstup do interiéru srubu K – S 11 a jeho prohlídka « sestup zpět do skladu M2 srubu K – S 11 « zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje cca 1 850 metrů podzemím a 654 schodů (polovina vzhůru, polovina dolů), časová náročnost cca 150 minut.

Železniční prohlídka: Vstup srubem K – S 12a « svážnicí « hlavní galerií « kolem filtrovny a strojovny « v překladišti u skladu M1 ukázka manipulace s materiálem na úzkorozchodné dráze « kolem kabelových komor « výhybnou « kolem kasárenských sálů 5, 4, 3, 2, 1 « hlavní galerií odbočit do skladu M2 srubu K – S 11 « nahlédnutí do schodištní a výtahové šachty srubu K – S 11 « zpět na křižovatku « hlavní chodbou do skladu M2 srubu K – S 12 « nahlédnutí do výtahové šachty srubu K – S 12 « zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje 1 800 metrů podzemím, 76 schodů, časová náročnost cca 120 minut.

Velký okruh: Vstup srubem K – S 12a « svážnicí « hlavní galerií « filtrovnou « kolem strojovny « překladištěm u skladu M1 s prohlídkou expozic « kolem kabelových komor « výhybnou « kolem kasárenských sálů 5, 4, 3, 2, 1 « hlavní galerií odbočit do skladu M2 srubu K – S 12 « nahlédnutí do výtahové šachty srubu K – S 12 « zpět na překladiště pěchotní munice « pěchotní galerií pod srub K – S 10 « výstup schodištěm na srub K – S 10 « prohlídka interiéru srubu K – S 10 « výstup nouzovým východem na povrch tvrze « prohlídka exteriéru srubu K – S 12 « orientace v prostoru a na povrchu tvrze « prohlídka exteriéru srubu K – S 11 a střel Röchling « vstup do interiéru K – S 11 a jeho prohlídka « sestup do skladu M2 srubu K – S 11 « ukázka zkoušky výbušného plynu ve strojovně výtahu « zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje cca 1 940 (1 850) metrů podzemím, 500 (350) metrů po povrchu tvrze a více než 550 (600) schodů (cca polovina vzhůru, polovina dolů) časová náročnost cca 240 minut. Alternativa: prohlídka srubu K – S 10 nahrazena prohlídkou srubu K – S 13, údaje v závorce.

Nadstandardní okruh: Vstup srubem K – S 12a « svážnicí « nahlédnutí do odvodňovací štoly « hlavní galerií « filtrovnou « strojovnou « překladištěm u skladu M1 s prohlídkou expozic« kolem kabelových komor « výhybnou « kasárenskými sály 5, 4, 3, 2, 1 « hlavní galerií odbočit do skladu M2 srubu K – S 12 « výstup do srubu K – S 12 a prohlídka jeho interiéru « zpět na překladiště pěchotní munice « pěchotní galerií pod srub K – S 10 « výstup schodištěm na srub K – S 10 a prohlídka jeho interiéru « výstup nouzovým východem na povrch tvrze « přesun ke srubu K – S 13 a vstup do jeho interiéru nouzovým východem « prohlídka interiéru srubu K – S 13 « výstup zpět na povrch tvrze « prohlídka exteriéru srubu K – S 13 « přesun na prohlídku exteriéru srubu S 12 « orientace v prostoru a na povrchu tvrze « prohlídka exteriéru srubu K – S 11 a střel Röchling « vstup do interiéru srubu K – S 11 a jeho prohlídka « sestup do skladu M2 srubu K – S 11 « ukázka zkoušky výbušného plynu ve strojovně výtahu « zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje cca 2 000 metrů podzemím, 680 metrů po povrchu tvrze a více než 1 100 schodů (cca polovina vzhůru, polovina dolů) časová náročnost cca 360 minut.

Termíny pro: Prodlouženou prohlídku, Speciální prohlídku, Speciální prohlídku s dělostřeleckým srubem, Železniční prohlídku, Velký okruh, Nadstandardní okruh, vyhlašuje provozovatel muzea prostřednictvím internetových stránek (http://hurka.boudamuseum.com/, www.kpo1938.com) a také v tištěné podobě v pokladně muzea a na bráně vstupního areálu muzea. Případně je možné tento typ prohlídky individuálně objednat.

* Provozovatel nebo pověřená osoba určí průvodci, jakou prohlídku má s výpravou absolvovat.

* Pouze v nutných případech (např. časová tíseň či slabší fyzická kondice návštěvníků) dostane průvodce pokyn ke změně trasy. Návštěvníci musí být předem o změně informováni a v případě, že jde o pravidelný vstup, musí jim být poskytnuta sleva na vstupném.

* Nejnižší počet návštěvníků pro pravidelný čas vstupu není omezen.

* Pět a více návštěvníků absolvuje prohlídku vždy v doprovodu průvodce. Menší počet návštěvníků, než 5 dospělých osob může být vpuštěn do podzemí tvrze bez průvodce – ve zvláštním režimu prohlídky (platí pouze pro Základní prohlídku).

* Maximální počet návštěvníků v jedné výpravě je stanoven na 60 osob (platí pro Základní prohlídku, Miniprohlídku, Prodlouženou prohlídku a Železniční prohlídku), resp. 30 osob (platí pro Speciální prohlídku, Velký okruh, Nadstandardní okruh).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! V interiéru tvrze je chladno a vlhko, na některých místech mokro, teploty se pohybují v rozmezí od 6°C do cca 12°C. Přizpůsobte prosím této skutečnosti svůj oděv a obuv. Na delší prohlídkové trasy je teplé oblečení a pevná, uzavřená turistická obuv podmínkou. Doporučujeme přibalit drobné občerstvení a nápoj, užitečná bude i vlastní svítilna. Základní občerstvení můžete zakoupit v pokladně muzea.
Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox| XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: HADAPrint; PHP by tam!ko